• افزایش آگاهی عموم مردم در زمینه های محیط ‌زیست و منابع طبیعی

  • ارتقای توسعه و ترویج دانش علوم محیط زیست و منابع طبیعی

  • ایجاد بستر مناسب برای هم‌ اندیشی و تبادل اطلاعات بین دانشجویان، اساتید و صنعتگران کشور

  • ارتقای سطح علمی اندیشمندان، پژوهشگران و دانشجویان از طریق تبادل نظر

  • دستیابی به سیاست‌ها و راهبردهای کلان حفظ محیط زیست و منابع طبیعی کشور

  • کمک به بومی سازی گفتمان بین الملل محیط زیست بر اساس شرایط فرهنگی, سیاسی و اجتماعی کشور و نیز زمینه سازی برای شکل گیری گفتمان های جدید در سطوح ملی و محلی برای توجه به محیط زیست از منظر اجتماعی و فرهنگی

  • ارتقاء جایگاه نظام جمهوری اسلامی ایران در مجموعه تلاش های در دست انجام جامعه علمی کشور برای حصول موفقیت در تحقق راهبردهای سازگار با محیط زیست و کاهش پیامدهای مخرب آن

  •  اتخاذ دیپلماسی محیط زیست فعال در زمینه برنامه ها و اقدامات بلند مدت مرتبط با محیط زیست مبتنی بر اصول مشارکتی در سطوح ملی, منطقه ای و بین المللی اقدامات سازنده زیست محیطی در جهت اقتصاد و صنعت سبز توسط ارگانهای ذیربط...