محیط زیست جهان و کشور نشان از ناملایمات، معضلات و مشکلات متعددی بصورت تخریب و آلودگی زیست محیطی دارد؛ که عمدتا ناشی از عوامل و پارامترهای متعدد اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی، فنی، مدیریتی و سیاسی در بستر تاریخ توسعه و تکوین دنیا می باشد.

رشد بی رویه جمعیت، توسعه شهرنشینی، ظهور فن آوری های نوین، توسعه انواع فعالیتهای صنعتی، زیربنایی و تغییر در عادات و الگوهای مصرف از یک سو و محدودیتهای استفاده از منابع طبیعی از سوی دیگر، علاوه بر بوجود آوردن انواع معضلات پیچیده در کیفیت زندگی انسان، موجبات بروز انواع ناسازگاری های زیست محیطی و اجتماعی  شده است.

با رشد علوم و فن آوری، روش های مختلفی به منظور جلوگیری و کاهش معضلات مذکور در سطح دنیا مورد استفاده قرار گرفته است که البته این روش ها، با بکارگیری تکنولوژی های جدید دائما در حال بروز شدن هستند. با این وجود شاهد بسیاری از مشکلات روز افزون در سرتاسر دنیا هستیم. به نظر می رسد نگرش صرف فنی و مهندسی نتوانسته است کارآمدی بهینه ای در حل مشکلات محیط زیستی به همراه داشته باشد. بعبارت دیگر باید گفت که بسیاری از مشکلات محیط زیستی برایندی از مولفه های اکوسیستمی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فنی، قانونی می باشند که دستیابی به هدف غائی توسعه پایدار در گرو توجه و بررسی همه جانبه این پارامترها است. رویکرد سیستمی به محیط زیست نگرش پیشگیرانه را با نگاه درمانی جایگزین می کند که مطمئنا دارای بازده بهتری به لحاظ جمیع ابعاد خواهد داشت.

کنفرانس قبلی "برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست" با در نظر داشتن این مهم توسط دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران به منظور فراهم کردن بستر مناسب برای افزایش تعامل و همفکری اساتید، محققان، صاحب نظران، مدیران، تصمیم گیران، تصمیم سازان، کارشناسان و کلیه افراد درگیر و مسئول در حوزه محیط زیست در راستای رسیدن به محیط زیست عاری از مشکلات و نهایتا توسعه پایدار درخور برگزار گردید.

چهارمین کنفرانس"برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست" در راستای دستیابی به اهداف، ماموریت ها، آرمان ها، سیاست گذاری ها و برنامه های مورد نظر دومین کنفرانس مذکور، پی ریزی و هدف گذاری گردیده است. مطمئنا رفع نقائص دوره قبلی و ارتقاء کمی و کیفی کنفرانس پیش رو یکی از مهمترین دغدغه های تیم برگزاری می باشد.

این همایش که بعنوان تنها همایش تخصصی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست توسط تنها دانشکده تحصیلات تکمیلی محیط زیست کشور برگزار می گردد از مشارکت اساتید مطرح و برجسته کشور در  امور داوری و سخنرانی بهره خواهد برد. این مشخصه بارز و منحصر به فرد سبب افزایش مشارکت بیش از پیش اساتید، دانشجویان، و کلیه دست اندرکاران محیط زیست در کلیه بخش های دولتی و خصوصی کشور می گردد.

در این راستا برخی از کارگاه های آموزشی کاربردی نیز جهت بهره برداری علاقمندان بالاخص افراد مشغول در حوزه صنعت توسط مجرب ترین اساتید برگزار خواهد شد.گواهی نامه شرکت در همایش و کارگاه های آموزشی نیز توسط دانشکده اعطا می گردد.

وجود دبیرخانه دائمی کنفرانس در محل دانشکده محیط زیست این اطمینان را می دهد تا بستری مناسب جهت پاسخگوئی همیشگی به نیازهای مخاطبین همایش و برقراری تعامل سازنده بوجود آید. بهره گیری از قابلیت های الکترونیکی به منظور اطلاع رسانی، ثبت نام، دریافت، داوری و اعلام نتایج مقالات، و نیز کلیه امور مربوط به دبیرخانه با کاهش فرایندهای بوروکراتیک تسهیل در استفاده بهینه از همایش را در پی خواهد داشت.

لازم می دانم از زحمات کلیه دست اندرکاران همایش و همکاران دبیرخانه و مدیر اجرائی به سبب تلاش مجدانه خود و نیز حمایت و حضور مشارکت کنندگان و مدعوین عزیز در برگزاری این همایش کمال تشکر را داشته باشم.

 

 

 

 

 

 

                                                                              

                                                                              دکتر حمیدرضا جعفری  

                                                                           دبیر همایش و

                                                                             معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده محیط زیست