دبیرخانه دائمی کنفرانس:

تهران- خیابان انقلاب- خیابان قدس- کوچه آذین – دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران- ساختمان شماره 2- انجمن علمی - دانشجویی بین رشته ای دانشکده محیط زیست(زیستا)

تلفن:

09147059866 - 09018096084

فکس:

021-43856285

وب سایت همایش:

https://epm.ut.ac.ir

پست الکترونیک همایش:

env_conf@ut.ac.ir

آدرس تلگرام همایش:

https://telegram.me/CEPM2016

ساعت پاسخگویی دبیرخانه به تماس ها: (ساعت 16 الی 19)

Refresh Code