حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده الماس
کمیسیون ملی یونسکو- ایران
انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه تهران
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
موسسه جغرافیا دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشگاه خوارزمی
دانشکده محیط زیست
دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه شیراز
دانشگاه ارومیه
دانشگاه محقق اردبیلی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
دانشگاه شهید چمران اهواز
دانشگاه زنجان
دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان
دانشگاه بوعلی سینا همدان
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دانشگاه لرستان
دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان
دانشگاه بیرجند
دانشگاه ولی عصر رفسنجان
موسسه آموزش عالی غیر دولتی صبا
موسسه آموزش عالی غیردولتی گرگانی لامعی
حمایت کننده طلایی
شرکت دانشگاهی محیط زیست
حمایت کننده نقره ای
سازمان حفاظت محیط زیست
شهرداری تهران
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس(عسلویه)
اتحادیه های انجمن های علمی- دانشجویی محیط زیست ایران
EIN NEWS
حمایت کننده برنزی
شرکت مهندسین مشاور سامان محیط آزما (سما)
حمایت کنندگان رسانه ای
حمایت کننده الماس
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام_|_Islamic World Science Citation Center (ISC)
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی_|_Scientific Information Database
سیویلیکا_|_Civilica
حمایت کننده نقره ای
پایگاه اطلاع رسانی رویدادهای علمی کشور_|_AllConference
خبرگزاری مهر_|_Mehr News Agency
خبرگزاری تسنیم_|_Tasnim News Agency
پایگاه خبری کسب و کار
خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا_|_Iranian Students News Agency
پایگاه اطلاع سانی رویدادهای علمی و جهان(دارکوب)_|_-
پایگاه خبری طراحی محیط زیست ایران_|_-
ایران کنفرانس_|_Iran Conference
کنفرانس الرت_|_Conferencealret
کنفرانس یاب_|_conferenceyab
با همایش_|_BaHamayesh
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران_|_Industrial Development and Renovation Organization of Iran