اطلاعیه شماره 5
1396-01-01

به اطلاع فرهیختگان گرامی می رساند، چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست برای 3 مقاله برتر انتخاب شده لوح تقدیر و تندیس ویژه کنفرانس را اعطا خواهد نمود.