اطلاعیه شماره 2
1395-06-02

به اطلاع فرهیختگان گرامی میرساند، کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی(SID) نمایه خواهند شد.