چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست در تاریخ 26 و 27 اردیبهشت در تالار فردوسی واقع در دانشگاه تهران برگزار میگردد.
آدرس: تهران - خیابان انقلاب- خیابان 16 آذر - دانشگاه تهران- تالار فردوسی