چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست در تاریخ 2 و 3 خرداد ماه 1396در تالار فردوسی واقع در دانشگاه تهران برگزار میگردد.
آدرس: تهران - خیابان انقلاب- خیابان 16 آذر - دانشگاه تهران- تالار فردوسی

ww