محل اقامت در تهران بر عهده میهمانان محترم می باشد. شما می توانید از لینک زیر هتل های نزدیک به محل برگزاری کنفرانس را جستجو نمایید.

www.tripadvisor.com