برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

فرم شرکت در کنفرانس

اساتید

1,000,000

ریال

31

دلار

شرکت کننده آزاد

1,500,000

ریال

46

دلار

نوع عضویت شماره 1

1,500,000

ریال

46

دلار

دانشجویان

850,000

ریال

26

دلار
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.